All posts by Sukhdev Kaur

Gatka

23 märts kl 18:00 toimub tasuta Gatka proovitund noortele, koos emad-isad ja nooremate vendade-õdedega. Tund viib läbi Sukhdev Kaur.
Asukoht: Rajamaa ashram, Kalesi küla, Raasiku vald, Harjumaa.

Seejärel jätkame noortega Gatka igal kolmapäeval kl 18:00-19:00.
Kes soovib ühineda palun kirjutage emaili teel Sukhdev Kaurile sukhdevkaur@khalsa.com

Alates 30. märts tunni maksumus 5€. 

Gatka class can be held both in english and estonian as needed.

Noored saavad ka liituda alates 30. märts Arhitektuuri töötoaga, mis algab kl 15:00st (algusega 30. märts, mitte 23 märts nagu varem oli reklaamitud).  Selle töötoa info leiate siit: https://dharamsaal.ee/children/

WHAT IS GATKA

GATKA-the Dance of the Sword

Gatka is the martial art of the Sikh tradition from Northwest India. It is the science of self defense, intended to harmonize body, mind and spirit, making you able to deliver your message, your Essence to the World, giving you Purity and Grace. GAT means grace, or liberation. KA means one who belongs. It comes from the ancient warriors of India, the Kshatriya. Guru Hargobind was trained by them, and established the concept of Miri-Piri, the Saint-Soldier.  The 6th Master united the Shakti (power to manifest) and Bhakti (devotion). Guru Gobind Singh reinforced the lifestyle of the Saint-Soldier to defend the Dharma, and the rightful living for all human beings.

Unlike other martial arts, Gatka also relates to the female aspect within us. Its power and skill is expressed in dance-like flowing movements, while each step is accompanied by devotional music with an upbeat rhythm.

In Gatka, balance, rhythm, breathing and meditation are trained; coordination is enhanced. Right-handers are trained left-handedly and vice versa, calibrating and balancing both hemispheres of the brain.

WHAT ARE THE BENEFITS

·     Promotes coordination of the body and brain

·     Sharpens focus

·     Enhances projection

·     Builds up stamina

·     Full-body work out

·     Fat-burning

·     Accelerates lymphatic system activity

·     Expands your electromagnetic field

Previous gatka courses:

Starting 21 January 2022, Fridays 17:30 CET 18:30 EET in English

Any inquiries about the course please write to dharamsaalkeskus@gmail.com

To register please fill the form below and pay in advance for your first class / installment (according to the registration form)

You can only register for the full course, of 8 classes in total. Cost per course is 80€ (which can be paid in installments). If you have financial difficulties please write us for another arrangement.

Deposit your payment to the following account:

Name: Alegiani Antonella
IBAN IT10U0538773351000003415780
BIC / SWIFT BPMOIT22XX (***this is a letter O not a zero)

Töötuba: Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel (Gurujagat K-FR)

Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel.
Juhendab Gurujagat Kaur (Prantsusmaa)

23-24 jaanuar 2015
(in english below)

Harmooniline suhe pole mitte see, kus konflikte ei eksisteeri, vaid kus ettetulevad konfliktid LAHENDATAKSE.

Kuidas olla õigel kohal ning õiges rollis?
Kuidas mõista seda, mis minuga toimub?
Kuidas kuulata ilma reageerimata sellele, mida teised nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt väljendavad (KOGU KÄITUMINE ON SÕNUM)?
Kuidas käituda kaastundlikult, kuid samas kindlalt?
Kuidas rääkida nii, et teised mind kuuleksid?
Kuidas kuulata nii, et dialoog oleks efektiivne?

Leia õige autoriteetsuse tasand ilma autoritaarne olemata.

Süsteemne meetod annab võimaluse õppida väga palju kaunist ja kasulikku teadlike peresuhete kohta.

Avatud töötoa õhtud käivitavad Dharamsaalis Teadliku lapsevanemluse loengutesarja. Rohkem infot loengutesarja kohta SIIN

Kuupäev: 23-24. jaanuar 2015 kell 19:30-22:00
Koht: Dharamsaal, Kundalini jooga and Humanoloogia keskus. Liivalaia 11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Hind: Mõlemad õhtud 55 eur, üks õhtu 35 eur. Koos partneriga tulles on kahe osalustasu kokku 85 eurot.
Töötuba on inglise keeles ja kui vajalik tõlgetakse eesti keelde. 

Vajalik eelnev registreerimine!

Broneeri koht tasudes 20 eurot (mittetagastatav deposiit) Urban Dharma OÜ arvele EE461010220090076018 ja kirjuta email oma detailidega Sukhdev Kaurile:
sukhdevkaur@khalsa.com.
Ülejäänud osa palume tuua sularahas.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (Prantsusmaa) tutvus Kundalini joogaga 1975. aastal, elades Amsterdamis Euroopa ema-ashramis 11 aastat. Seal olles pühendus ta süvitsi Yogi Bhajani õpetuste uurimisele ja praktiseerimisele. Ta on ema neljale lapsele ja seeläbi puutunud kokku iidsete, kuid samal ajal modernsete, ayurveedalike emaks olemise õpetustega. Gurujagat on üle 25 aasta toetanud naisi, paare ja perekondi lapsevanemaks kasvamise teel. Lisaks on ta õppinud suhtlemispsühholoogiat, NLP-d, Vägivallatut suhtlemist ja pere-ning abielunõustamist, et rikastada oma oskusi holistilise terapeudi ja koolitajana. Täna soovib ta jagada oma väärtuslikke kogemusi Sinuga!

Rohkem infot: Sukhdev Kaur +37153731839

Family and Parenting Conscious Relations
With Gurujagat Kaur (France)

A harmonious relationship isn’t a relation without conflicts but a
relation where there are many RESOLVED conflicts

How to be in the right place and the right role
How to understand what happens in me
How to listen without reactivity to what to other says verbally and
non verbally (ALL BEHAVIOUR IS A MESSAGE)
How to be able to act consciously with empathy, but firmly
how to talk so other can hear me?
how to listen so dialogue be effective?

Find the right posture for an autority that isn’t autoritarian
So many beautiful things to learn about conscious relationship in
family using the systemic method

The open evening is the opening workshop for the Conscious Parenting Lecture Series at Dharamsaal. More information on the Lecture series HERE

Date: 23-24 january 2015 from 19:30-22:00
Place: Dharamsaal, Center for Kundalini yoga and Humanology. Liivalaia
11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Price: Both evenings 55 eur, one evening 35 eur. If you come with your partner for both you pay 85 eur (two evenings).

Previous Registration required!
Book your place by paying a non-deposit of 20 eur to the account Urban Dharma OÜ EE461010220090076018 and write an email with your details to sukhdevkaur@khalsa.com.  The remaining amount please bring in cash.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (France) came first across Kundalini Yoga in 1975 in
Amsterdam. She shared the yogic lifestyle in the European
Mother-Ashram for 11 years, studying and practicing the vast teachings of Yogi Bhajan. Giving birth to four children enabled her to put into practice the ancient yet modern ayurvedic maternity tradition. For over 25 years she has accompanied women, couples and families on this beautiful path to becoming parents. Courses in Human Relations, NLP, Non-Violent Communication and Family and Marital Counseling enhance her yogic background as a holistic trainer. Today, she wishes to share this treasure of knowledge and experiences with you.
.
More information: Sukhdev Kaur +372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com
www.dharamsaal.ee

Ühismeditatsioon ja 2015 numbrite teadlikkust (4.01 kl 17:30)

(For english please scroll below)

Kutsume Sind 2015 aasta alguses 40-päevasele ühismeditatsioonile!

Aasta 2015 toob maailma värskendavat energia muutust. Tegeleme teemadega nagu kaastunne (8), puhastumine ja naiselik intuitiivne jõud (6). Läbi suhestumise ebaisikliku õitsenguga on numbritel suur mõju isikliku õitsengu ja tasakaalu ära tundmisel ning leidmisel. Selles valguses võib aasta motoks olla Universumi seadus „Energiat (8) ei saa luua või hävitada, seda saab vaid transformeerida (5)“. Millisest transformatsioonist (5) see läbi käib, sõltub iseenda võimest väljakutset ära tunda ja sellest kartmatult (6) ning kaastundlikult (8) läbi minna. Samuti väga soovitame lugeda Shiv Charan Singhi tekst 2015 aasta kohta SIIT ja tema poolt soovitatud hingamismeditatsioon SIIT

Meditatsioon, mille Sukhdev Kaur on Eesti sangati jaoks hoolikalt valinud, on väga võimas, kuid  samal ajal peen ning rahulik, et just nende teemadega töötada.

Kutsume Sind ühinema Ühismeditatsiooniga 2015. aasta jaoks 4. jaanuaril kell 17:30 Dharamsaalis. Osaluspanus on 12 eurot. Enne meditatsiooni teeme soojendusharjutusi ja pranayamasid, et end ette valmistada.

Sukhdev selgitab numeroloogia teadlikkust 2015. aasta kohta ning seda, kuidas just see meditatsioon meid toetab. Edaspidi võib igaüks meditatsiooni oma kodus 40 päeva järjest praktiseerida, lõpetades 12. veebruaril.

ühismeditatsioon 2015 - guidance


Guidance meditation (2015 Ühismeditatsioon, 40 päeva 4.01-12.01.2015)

 

Sukhdev Kauri komentaare:

“The arms are moving gently and lovingly in the form of an 8, the sign of infinite (slightly upward and sideways). Rock the baby of your inner child. The center of the rocking, the breath and the focus is at the heart (the balance of the polarities, the center of the mother instinct). It may take many days to find the right rocking- like each baby wants to be rocked in a different way, what is the way of your inner baby? Every time you breath in breathe that love to yourself, compassion for that part of you which is longing for your love” -Sukhdev K

*Meditatsioon tuleb teha Rakhe Rakhanhar rütmi järgi (Singh Kaur). Alla laadimiseks:
http://www.spiritvoyage.com/mp3download/Rakhe-Rakhan-Har/Singh-Kaur/ALB-001816.aspx
Online kuulamiseks:
http://www.sikhnet.com/gurbani/audio/rakhe-rakhan-har-0

Kui plaanid globaalse 40-päevase meditatsioonipraktikaga ühineda ja/või tulla ka 4. jaanuaril Dharamsaali, palun kirjuta sukhdevkaur@khalsa.com  Kõik algajad on samuti teretulnud ühinema!

Pärast meditatsiooni  4. jaanuaril, vastab Sukhdev küsimustele aasta numeroloogia ja Kundalini jooga 1. Astme Õpetajakoolituse kohta, mis algab märtsis.

—–

The year 2015 brings a refreshing change of energy to the world. We deal with themes of compassion (8), purification and female intuitive force (6). At the same time, a strong impact on prosperity is provided by the numbers in the way of recognizing and finding a balance in one’s own prosperity relating to the impersonal. In this light, the law of the universe “Energy (8) cannot be created nor destroyed, it can only be transformed” can be the motto for the year. What kind of transformation (5) it goes through depends on one’s own ability to recognize that challenge and go through it with fearlessness (6) and compassion (8), beginning with oneself.
We highly recommend to read Shiv Charan’s text regarding the numbers of 2015 HERE

The meditation that Sukhdev Kaur has meditatively chosen for the Estonian Sangat is a very powerful yet subtle and peaceful one to work on these themes. *The meditation will be posted here in the next few of days.

Join us for the beginning of this Global Meditation for 2015 on the 4th of January 2015 17:30hrs, at Dharamsaal, donation 12 eur. We will practice some warmups and pranayamas to prepare for the meditation.

Sukhdev Kaur will explain the numerology awareness for the year 2015 and how this meditation supports us. Each of us can practice the meditation at home for 40 days after the 4th of january, ending on the 12th of february.

ühismeditatsioon 2015 - guidance

Guidance meditation (2015 Ühismeditatsioon, 40 päeva 4.01-12.01.2015)

 

Sukhdev Kauri komentaare:

“The arms are moving gently and lovingly in the form of an 8, the sign of infinite (slightly upward and sideways). Rock the baby of your inner child. The center of the rocking, the breath and the focus is at the heart (the balance of the polarities, the center of the mother instinct). It may take many days to find the right rocking- like each baby wants to be rocked in a different way, what is the way of your inner baby? Every time you breath in breathe that love to yourself, compassion for that part of you which is longing for your love” -Sukhdev K

*The meditation is to be done to the rhythm of Rakhe Rakhanhar  (Singh Kaur).
To download:
http://www.spiritvoyage.com/mp3download/Rakhe-Rakhan-Har/Singh-Kaur/ALB-001816.aspx
Listen online:
http://www.sikhnet.com/gurbani/audio/rakhe-rakhan-har-0

If you are planning to join the Global meditation practice for 40 days, and/or joining us for the 4th of january please write to sukhdevkaur@khalsa.com Also beginners are welcome to join!

After the meditation on the 4th of january, Sukhdev will answer questions on the year’s numerology and also on other trainings such as the Kundalini yoga Teacher Training level 1, beginning in march.

2015 Kundalini Yoga Teacher Training Level 1

Sat nam!

Olete teretulnud järgmisele koolitusele, mis algab 21. märts 2015. Registreerimine on alanud!
You are welcome to join the next Kundalini Yoga Teacher Training 7eginning in March 2015, the registration has begun! 

Koolituse infotunnid (training informative classes)
4. jaanuar 2015 (sinu küsimustele vastab pärast Ühismeditatsiooni Sukhdev Kaur). Osalemine 12 eur.
7. veebruar 2015 kl 18 (Sukhdev K juhendab üks Kundalini jooga tund ja vastab sinu küsimustele). Osalemine tasuta.

Infolehe ja registreerimisankeeti saamiseks SIIN
F
or the information pack and registration form please go HERE

kytt2015

Family relationships through numerology (workshop 22-23 nov)

Workshop taught by Sukhdev Kaur (Mexico/Estonia)
22-23 november 2014, 9:30-13:30 hrs

A journey into the destiny of your soul.

Why did your soul choose to be born in that specific day?
What have you received from your parents and what are you giving to your children – it is all visible and waiting for you to consciously discover it through your date of birth.

What to expect from this 2-day workshop:

– An introduction to Number Awareness (Karam Kriya)
– Date of Birth chart. Make your own, your partner’s, children’s with guidance.
– Analysing what is your Gift, Relation to soul, Karma, Destiny and Path numbers (and also your children’s, partner’s)
– Practical exercises and many examples of how each number expresses itself in each of these positions
– Focus on the relationship with your mother (what you received from her?), with your father (what did he leave you energetically?), and your children (what is your personal openness and possibilities in the relationship with your children?)
– Your children’s charts– how do they experience their relationship to both parents and what each of you brings them. 
– Kundalini Yoga and Meditations to enhance the experience. 

18_07_2014fotovse498-vi*The workshop will be intense and therefore we may choose to focus on some specific detail instead of covering all the topics. 

No previous experience in yoga or numerology is required!

Taught by Sukhdev Kaur, Director of Dharamsaal Center, Kundalini Yoga Professional Teacher Trainer, Karam Kriya Numerology Consultant.

Details:

Place: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn
Date & Time: 22 & 23 november 2014, 9:30-13:30 hrs
Price: 59 eur, registering by 19. nov (24 eur deposit to Urban Dharma OÜ EE461010220090076018 and write an email to dharamsaalkeskus@gmail.com bring the rest in cash). Later registrations 69 eur.
Language: English. We might organize translation to Estonian / Russian if needed, please inquiry.
Bring comfortable clothes, notebook and pen. Mats, blankets and chairs available in the yoga center.

Light snacks and tea will be provided during the morning break.

More information (English / Eesti keeles):
Sukhdev Kaur 53731839  dharamsaalkeskus@gmail.com

Elutsüklide töötuba / Lifecycles workshop 31.10

(allpool eesti keeles)

 

Lifecycles and the journey of the soul
31 october 2014 Friday 17:00-21:00

How, why, when the soul incarnates – spiritual perspective on living life as a human. The 5 teachers in life.
The three most important cycles in life (cycle of consciousness, cycle of intelligence, cycle of life energy and vitality).
Stages of development. How to recognize your own cycles and the process you are going through (you and your partner), and how to support your children through their development.

The consciousness cycle changes every 7 years, the Applied Intelligence cycle develops every 11 years, and the Life Energy cycle changes every 18 years. We will discuss and describe these in class and focus on the cycle of consciousness and describe each stage: 0-7, 7-11, 11-14, 14-21, 21-28, 28-35, 35-42, 42-49…

Theory will be accompanied with practical exercises and meditations.

The Lifecycles workshop is part of the Conscious Parenting workshop cycle, led by Sukhdev Kaur, Kundalini yoga pioneer in Estonia and Professional Trainer of KY teachers internationally. For more information of the Conscious Parenting workshop cycle please visit here.

Place: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn.

Price: Attending one evening 25 eur /person

Course includes tea served with light and healthy snacks.

*Previous experience in yoga or attendance to the course is not necessary! All parents and those interested are welcome!

*Language is either Estonian or English, depending on participants. Please mention in your inquiry.

For registering, please  write an email to sukhdevkaur@khalsa.com or fill the form below. Please bring cash to pay on the spot. If you require an invoice VAT will be added to the full amount.

More information: Sukhdev Kaur +372 53731839 sukhdevkaur@khalsa.com

Elutsüklid ja hinge teekond
31 oktoober 2014 reede 17:00-21:00

Kuidas, miks ja millal hing siia ilma sünnib – inimelu vaimne perspektiiv. Elu viis õpetajat. Kolm oluliseimat elutsüklit (teadlikkuse tsükkel, intelligentsuse tsükkel, eluenergia- ja vitaalsuse tsükkel). Arengustaadiumid. Kuidas ära tunda oma tsükleid ja protsessi, millest parasjagu läbi lähed (sina ja su partner), kuidas toetada lapsi nende arengus.

Teadlikkuse tsükkel areneb iga 7-aastat, Rakendatud intelligentsuse tsükkel muutub iga 11- aastat tagant, ja Elujõu tsükkel muutub iga 18- aastat tagant.

Keskendume  teadlikkuse tsüklile ja kirjeldame kõiki staadiume: 0-7, 7-11, 11-14, 14-21, 21-28, 28-35, 35-42, 42-49… Teooria osa vaheldub praktiliste harjutuste ja meditatsioonidega.

Elutsüklide töötuba on 3.osa Teadlike Lapsevanemate Koolist, mis viib läbi Kundalini jooga õpetaja ja koolitaja Sukhdev Kaur. Loengu ja töötoa sarjast on veel jäänud kaks töötoad novembris teemal “Teadlik ja südamlik lapsevanemlus: lapsed meie karmiliste õpetajatena”. Loengu ja töötoa sarjast saad lugeda rohkem SIIT.

Koht: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn ASUKOHT

Hind: ühel õhtul osalemine 25 eurot / osaleja.

Kursuse hinnas on tee ja kerged tervislikud snäkid.

*Eelnev kogemus joogas või osalemine varasemas loengus pole vajalik.

*Kursus toimub eesti või inglise keeles, olenevalt osalejatest. Palun maini oma eelistus registreerimisel.

Registreerimiseks  kirjuta e-post sukhdevkaur@khalsa.com või täida allolev vorm. Palume maksta kohapeal sularahas. Kui soovid arvet, lisandub hinnale käibemaks.

Rohkem infot: Sukhdev Kaur +372 53731839 sukhdevkaur@khalsa.com

Open class: Shiv Charan Singh and Satya Kaur

(in english below)

Pühendumise tähtsus meie elus

Õhtu Satya Kauri ja Shiv Charan Singh’iga, kes jagavad Kundalini jooga ja Karam Kriya õpetusi ja meditatsioone.

Koht: Dharamsaal, Kundalini jooga ja humanoloogia keskus, Liivalaia 11/1-14, Tallinn
Aeg: Teisipäev 14.okt 2014, kl 19:30-21:30. Palun tule kl 19:15ks kohale
Hind: 15 eur

Õhtu toimub inglise keeles eesti keele tõlkega.

Satya.001

Satya Kaur on üks Karam Kriya Kooli ja Portugalis asuva Quinta do Rajo Ashrami asutajatest. Ta on õpetanud kundalini joogat Yogi Bhajan’i õpetuste järgi alates 1981. aastast ning koolitanud õpetajaid alates 2001. aastast. Satya on kundalini jooga I ja II taseme tunnustatud koolitaja. Ta töötas kvalifitseeritud ämmaemandana 1991-2000 Haringey’s, Põhja-Londonis. Satya on esimese portugalikeelse kundalini jooga raamatu “Yoga, Kundalini e Eu” autor. Viimastel aastatel on ta kasutanud Myth-a-Drama’t, et tuvastada ja tegeleda inimese varjatud ja loova potentsiaaliga. Tema sõnul see täiendab joogalikku eluviisi. Satya läheneb asjadele eluliselt ning seetõttu on tema õpetamise stiil  lihtne ja haarav. Talle meeldib lahendada vastuolusid ja tegeleda erinevate traditsioonide ‘kujuteldavate’ vasturääkivustega. Satya on abielus Shiv Charan Singh’iga. Nad elavad Portugalis ning neil on kolm poega ja kaks imelist lapselast.

Shiv Charan SinghShiv Charan Singh on üle maailma tunnustatud Kundalini jooga ja Rakendusnumeroloogia õpetaja. Ta on Karam Kriya kooli ja keskuse looja nii Inglismaal kui ka Portugalis. Ta on pärit Šotimaalt ning oma õpetustes silmapaistev ja autentne. Karam Kriya tähendab tegutsemist spirituaalse teadlikkusega. Shiv Charan on õpetajana pühendunud õpilaste spirituaalse arengu toetamisele, et aidata meis välja tuua endas peituv potentsiaal. Ta on kogenud nõustaja, ja kirjutanud mitmeid raamatuid suhtlemise, numbrimaagia ning poeesia teemal. Ta viib läbi koolitusi kogu Euroopas, Venemaal, Kesk-Idas, Austraalias ja Ladina-Ameerikas.Läbi elavate õpetussõnade kutsub ta meid teostama oma spirituaalset potentsiaali ilma maise elu asjadest loobumata. Shiv Charan pole poliitiline ega ennastotsiv. Ta on oma sõnavõttudes humoorikas, karismaatiline ja alandlik ning pakub sügavalt transformeerivaid individuaalnõustamisi. Tal on kraad humanitaarteadustes ning ta on läbinud põhjaliku koolituse nõustamis- ja terapeudioskuste arendamise alal. Shiv Charan on intensiivselt ja edukalt töötanud inimestega, kellel on sõltuvusprobleeme ning tõsiseid emotsionaalseid raskusi. Kuid üle kõige on tema soojus ja kaastunne äratanud kogukonnatunde, mis ulatab abikäe ka väljaspoole, hoolimata inimeste vanusest või taustast, ning tõmbab ligi inimesi üle kogu maailma.

Rohkem teavet
Sukhdev Kaur 53731839
sukhdevkaur@khalsa.com
http://www.dharamsaal.ee

ekongkar

The importance of devotion in our lives

An evening of sharing and meditation with Satya Kaur and Shiv Charan Singh in the tradition of Kundalini Yoga and Karam Kriya

Place: Dharamsaal, Center of Kundalini Yoga and Humanology, Liivalaia 11/1-14 Tallinn
Time: Tuesday 14th of october 2014. 19:30-21:30 hrs. Arrive by 19:15 to reserve your place.
Price: 15 eur

Evening takes place in English with translation into Estonian

Satya.001Satya Kaur is one of the founding directors of the international Karam Kriya School and Quinta do Rajo Ashram, in Portugal. She has been teaching Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan since 1981 and training teachers since 2001. She is a recognized KRI trainer at levels I and II. Satya trained and worked as a Registered Midwife between 1991 and 2000, in Haringey, North London. Satya is the author of “Yoga, Kundalini e Eu”, the first Kundalini Yoga book written and published in Portuguese. In recent years she has been using Myth-a-Drama as a means of accessing and playing with one’s hidden and creative potential. This, in her view. complements the discipline of the yogic lifestyle. Satya has a down to earth approach to most things and therefore her teaching style is simple and engaging. She loves to tackle controversy and the “imaginary” contradictions of different traditions. Satya is married to Shiv Charan Singh and they live in Portugal. They have three sons and two gorgeous grand-children.

Shiv Charan SinghShiv Charan Singh is a renowned teacher of Kundalini Yoga and Applied Numerology throughout the world since the early 80’s. He is the founding director of the Karam Kriya School and centre for Kundalini yoga in London and Portugal. Scottish by birth, he is an outstanding and authentic spiritual teacher. Karam Kriya means ‘action in spiritual awareness’. Shiv Charan is deeply committed to guiding students in their spiritual growth so they can bring spiritual awareness into their everyday lives and develop their full potential as human beings. He is a skilled counsellor, author of several books on human communication, the mystery of numbers and poetry. He runs training programmes throughout Europe, Russia, Middle East, Australia and Latin America.

Through the living word of the teachings he invites us to fully realise our spiritual potential as human beings without the renouncement of worldly things. Shiv Charan Singh is neither self seeking nor political in his teachings. He is entertaining and both charismatic and humble in the way he speaks. Following a degree in humanities, he has undertaken extensive training in counselling and therapeutic skills. He has worked intensively and successfully with people who have drug habits and severe emotional problems, and he offers profoundly transformative individual counselling. Above all, his warmth and compassion have generated a community spirit at the school which reaches out to the community regardless of age and background, and attracts people from all over the world.

More information:

Sukhdev Kaur 53731839
sukhdevkaur@khalsa.com

 

 

Algajate kursus (Kundalini jooga)

Avatud uste päev 24.08

Kundalini Jooga kasutab liikumist, heli voogu, hingamist ja meditatsiooni et lõdvestada ja tugevdada keha ja vaimu, lubades hingel vabalt lennelda. Ta kergendab  enesetunnet ja tekitab rõõmsameelsust nagu inimesele kohane. See võimas ja efektiivne  jooga aitab energiast laadida ja terveneda mineviku haavad holistiliselt. 

Algajate kursusel lubame endal rohkem selgitusi ja teooria kui tavatunnis, samal ajal kogeme lihtsad ja võimsad kriyad ja meditatsioonid.

– Sissejuhatus Kundalini joogasse, põhiteooria
– Kuidas põhiasendid võtta õigesti ja kuidas saada kõige parem kasum harjutustest
– Mida teha kui meel segab või fookus kaob harjutustes ja meditatsioonis
– Nipid kuidas kodus jätkata oma praktikaga
– Kuidas mediteerida sügavalt
– Mis on mantra ja miks me need kasutame

Osalemiseks on vaja etteregistreeruda.

 
2014 Sügisel on võimalik osaleda kahel erineval algajate kursusel:
 
ÕHTUTI Septembris neljapäeviti kl 19.30-21:30 (õpetaja Sukhdev Kaur)
hind: 50 eur kokku või 15 eur/1kord. Makstes kohapeal sularahas
 
NÄDALAVAHETUSEL (L,P) 20-21 September kl 9:30-15:00  (õpetajad Manavjeet ja Dharamroop K)
Koht: Dharamsaal Kundalini Jooga ja Humanoloogia keskus, Liivalaia 11, Tallinn

Hind: etteregistreerimisega 65 eur (tagastamata ettemaks 20 eur hiljemalt 12 sept  Urban Dharma OÜ arvele 10220090076018 , ülejäänud (45 eur) palume tuua sularahas). Kohapeal makstes 75 eur (sularahas) *lõuna pole kursuse hinna sees, palun võta sularaha, tellime taimetoit kohale.

 
Too matt ja mugavad riided kaasa!

IMG_1777Osalejatel on võimalik liituda põhigruppidega mis toimuvad igal kellajal Dharamsaali keskuses (vaata tunniplaan)

Rohkem infot:
Sukhdev Kaur
Dharamsaal +372 53731839 dharamsaalkeskus@gmail.com

Foto galerii – avatud uste päevad ja YB sünnipäev