Naad Yoga and Gurbani Kirtan

eesti keeles

русский

NEXT WORKSHOP  23-25 February 2018 by Siri Ram Kaur Khalsa
naadyoga2015

The course will be centered on the experience of Naad Yoga as I learnt it by Bhai Baldeep Singh . He descends from a long lineage of masters of the Gurbāni Kīrtan maryadā, and today is its 13th generation exponent. His teaching include masterpieces that were first composed by the Sikh Gurus and the Bhagats themselves. We will work on our vocal skills, finding our resonant voice, and approach the first steps toward the understanding and practice of Raaga (harmonies) and Taal (rhythmics). We will learn some very old Shabads from the Guru’s times, experimenting the blessing of the transformation that they will produce in our consciousness while singing. 

Siri Ram Kaur Khalsa (Italy, 1965) begins practicing Kundalini Yoga in 1991, becoming a direct disciple of Yogi Bhajan for many years. She is a Trainer and a Lead Trainer of KRI level 1 courses and “Conscious Pregnancy” programs (PregnancyYoga Teacher Training). From 1993 she studies Sat Nam Rasayan and Tantric Numerology. In 1996 she meets Bhai Baldeep Singh and starts a deep practice of Naad Yoga and Gurbani Kirtan. More information on Bhai Baldeep Singh and the Anad Foundation here

The foolish mind has not yet reformed itself, although I have grown weary of continually instructing it.
O Nanak, one crosses over the terrifying world-ocean only singing the Songs of God.                   

(Guru Teg Bahadur, ninth Guru Sikh, SGGS pag. 536)  

No prior experience needed in Naad yoga or Kirtan. The workshop will be an introductory class with lots of practice and time for questions. Siri Ram Kaur Khalsa has a very warm and welcoming way of leading the workshop and you will also learn techniques to practice at home to enhance your experience in Naad yoga.

Dates: 23-25 february 2018
Friday evening (23.february) 19:00-21:00
Saturday and Sunday  9:30-17:30

Price: 165 EUR full workshop (fri-sun) by registering latest 11 february. Later registrations: 200 eur.
35 EUR only friday evening (19-21)
Food is not included in the price.
To register please make a nonrefundable deposit of 25 eur to Urban Dharma OÜ, account  EE137700771002081453 with description “Naad”, and fill the registration form below. The remaining amout bring in cash.
Place: Dharamsaal, Center of Kundalini Yoga and Humanology. Liivalaia 11, Tallinn. Parking across the street.
Workshop taught in English.
Registration and more info: Sukhdev Kaur 53731839 dharamsaalkeskus@gmail.com

gurbanikirtanBBS

eesti keeles

Naad Yoga ja Gurbani Kirtan

Sissejuhatav töötuba 23-25 february 2018,
mida viib läbi Siri Ram Kaur Khalsa

Kursus keskendub Naad jooga kogemusele nii, nagu olen seda õppinud Bhai Bhaldeep Singhilt. Ta pärineb Gurbāni Kīrtan maryadā meistrite suguvõsast ja on selle 13. põlvkonna esindaja. Tema õpetuste hulka kuuluvad Sikh Gurude ja Bhagatite poolt kirja pandud muusikalised meistriteosed.  Me töötame oma vokaalsete oskustega, et leida endaga resoneeruv hääl ja astume esimesi samme, et mõista ning praktiseerida Raagat (harmooniat) ja Taali (rütmi). Õpime mõningaid väga vanu shabade Gurude ajast ja eksperimenteerime teadvuse muutuse õnnistusega, mille loitsimine kaasa toob.

siriram2Siri Ram Kaur Khalsa (Italy, s 1965) alustas Kundalini jooga praktiseerimist 1991. aastal, saades pikaks ajaks Joogi Bhajani otseseks õpilaseks. Ta on KRI 1. taseme õpetajakoolituse ja Teadliku Raseduse (Rasedusjooga Õpetajate Koolitus) juhtivkoolitaja. Alates 1993. aastast õpib ta Sat Nam Rasayani ning Tantra Numeroloogiat. 1996. aastal kohtus ta Bhai Bhaldeep Singhiga ja alustas Naad jooga ning Gurbani Kirtani praktiseerimist.
Rohkem infot Bhai Baldeep Singhi ja Anad Sihtasutuse kohta siin.

Rumal meel ei ole end veel vormunud, kuigi ma olen selle pidevast juhtimisest roidunud. O Nanak, üle hirmuäratava maailmaookeani saab minna vaid lauldes Jumala Laule. (Guru Teg Bahadur, üheksas Sikhide Guru, SGGS lk 536)  

Osalemiseks ei ole Naad jooga või Kirtani eelnev kogemus vajalik. Siri Ram Kaur Khalsa juhendamisviis on väga soe ja sõbralik. Töötuba on sissejuhatav, kus on aega praktiseerimiseks ja küsimusteks. Samas õpid ka tehnikaid kodus praktiseerimiseks, et täiustada enda Naad jooga kogemust.

Kuupäevad: 23-25 february 2018
Reede õhtu (23.february) 19:00-21:00
Laupäev ja pühapäev  9:30-17:30

Hind: 165 EUR terve töötuba (reede-laup) makstes ettemaksu hiljemalt 11. veebruar.
200 eur hind hilisemale registreerijale.
35 EUR ainult reede õhtu (19-21)
Lõuna ei ole hinna sees.
Registreerimiseks tuleb maksta tagastamatu ettemaks 25 eur Urban Dharma OÜ arvele EE137700771002081453 hiljemalt 3. jaanuar 2018  (selgitus “naad”) ja täida registreerimisankeeti (allpool). Ülejäänud palume maksta kohapeal sularahas.
Koht: Dharamsaal, Kundalini jooga ja humanoloogia keskus. Liivalaia 11, Tallinn
Töötuba toimub inglise keeles
Registreerimine: Sukhdev Kaur 53731839 dharamsaalkeskus@gmail.com

русский

Naad Yoga и Gurban Kirtan
 
Вводный семинар проводит Siri Ram Kaur Khalsa
Курс основан на опыте Naad йоги так, как я узнала от Bhai Bhaldeep Singh. Он родом из Гурбан Kиртана maryadā семьи мастеров и является 13-м представителем поколения. Его учения включают музыкальные шедевры, написанныe Sikh Guru и  Bhagati. Мы работаем над своими вокальными навыками для того, чтобы найти себя с голосoвой резонацией и предпринимаем первые шаги,
чтоб понять и практиковать Raagat (гармонию) и Таал (ритм).
Изучим некоторые из самых старых shaba Guru и поэкспериментируем с изменением сознания благословения, которые приносят заклинания.
siriram2Siri Ram Kaur Khalsa (Италия, р.1965) начала практиковать Kundalini йогу с 1991 и долгое время была ученицей йога Bhajan. Она является учителем KRI 1-ого уровеня u ведущим педагогом для подготовки учителей йоги, которые проводят занятия для беременных женщин. С 1993 она изучает Sat Nam Rasayan и нумерологию Тантры. В 1996 встречается с Bhai Bhaldeep Singh и начинает практиковать Naad Yoga и Gurban Kirtan.
Более подробная информация о Bhai Baldeep Singh и фонд Anad здесь.
“Глупый ум еще не успел себя сформулировать, но я уже устал от постоянного управления. О, Nanak, над пугающим океаном мира 
можно идти только c пением Песнями Бога” (Guru Teg Bahadur, девятый Sikh Guru, стр. 536).
Чтобы принять участие в Naad Yoga или Kirtan предыдущий опыт не нужен. Обучающий метод Siri Ram Kaur Khalsa является  очень теплым и доброжелательным. На вводном семинаре есть время для занятий и вопросов. Так же вы узнаете методы, чтобы практиковаться дома, чтобы улучшить
свой опыт йоги Naad.
Место: Dharamsaal, Liivalaia 11, Таллинн.
Семинар будет проводиться на английском 
Регистрация: 53731839 Sukhdev Kaur dharamsaalkeskus@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

School of Kundalini Yoga and Humanology & Guru Ram Das Institute at Rajamaa, Estonia

%d bloggers like this: