Ühismeditatsioon Väega Valguses

Pühapäeval, 3.märtsil kell 17.30-18.30
Dharamsaal – Kundalini Jooga Koolituskeskuses
Vägi, Valgus ja Vabadus ♥
Yhismeditatsioon
Iga inimene on unikaalne ja väärtuslik. Igaühe tee on oma käänakute, tõusude, languste, tunnetuste, taipamiste ja unistustega.
Üksilduse ja eraldatuse tunne haarab meid erinevatel eluperioodidel ja tasanditel. Igatsus kuuluda, olla vastu võetud ja aktsepteeritud enesena kuulub teekonna juurde.

Ühismeditatsioon – Väega Valguses on loodud eesmärgiga tuua meid kokku kogema toetavat ja ülendavat grupienergiat ♥
Kundalini jooga tavatundides praktiseerime enamasti 11-minutilisi meditatsioone, kuna tunnistruktuur ja ajaline ruum loob teatud piirangud pikemate meditatsioonide kogemiseks.

Oled oodatud kogema 31- ja 62- minutilisi meditatsioone, mis loovad võimaluse liikuda üha lähemale enese tõelisele olemusele, sisemisele väele ja teadlikkusele, vabastades piiranguid ja blokeeringuid, mis on sageli sügaval meie alateadvuses ja mille olemasolust ei pruugi Sa üldse teadlik olla! Puhastades, tasakaalustades ja väestades ennast teed Sa kummarduse ja kingituse kogu Universumile ♥

Ühismeditatsioonil on mitmeid positiivseid mõjusid:
* Kõik koosloomised on mõjusamad ♥
Sa võid kogeda tõelist ühendatust kõigi inimestega, kellega Sa koos mediteerid, ühendudes Algallikas rahu ja vaikusega.
* Mediteerimine grupis võimaldab kujundada toetavaid harjumusi ♥
Kodus üksi mediteerimiseni jõudmine või järjepideva harjumuse kujundamine võib olla takistustest tulvil. Lihtne on leida erinevaid põhjusi, miks Sa seda teha ei saa. Grupi toetavas energias on kergem kujundada positiivseid harjumusi!
* Grupp toetab tagasiside ja ühise kogemuse kaudu ♥
Meditatsioonigrupi liikmete erinevad kogemused rikastavad ja võimaldavad lahendada võimalikke väljakutseid. Saad vastuseid ja vajalikku tagasisidet, mis on seotud meditatsiooniprotsessiga.
* Grupiga liitumine toetab Sind ka füüsilisel tasandil ♥
Ameerika politoloog ja avaliku poliitika professor Rober D. Putman, kes on põhjalikult käsitlenud kodanikuühiskonna mudelit, kinnitab, et üksindus on sagedane halvenenud tervise mõjur, kuna vastuvõtmine ja kuuluvus gruppi on inimesele kui sotsiaalsele olendile eluliselt oluline.
* Ühismeditatsioon võimaldub olla osa suuremast pildist ♥
Grupp suudab tõhusalt toetada üksikindiviidi teekonda ka isiklikes muutumisprotsessides. Läbi omavahelise suhtluse inimestega, kes jagavad meie visiooni maailma rahust, on võimalik olla veelgi enam motiveeritud ja inspireeritud.
* Vägi on arvukuses ♥
Üha enam uuringuid erinevates valdkondades kinnitavad, et grupiprotsesside mõju on seda tõhusam, mida rohkem inimesi on nendesse kaasatud. Läbi ühismeditatsiooni loome vibratsioone, mis muudavad grupiteadvust.
Bruce Lipton kinnitab oma raamatus “Uskumused ja bioloogia”, et meie teadvus võib muuta meid ümbritsevat füüsilist maailma ♥

Dharamsaal – Kundalini Jooga Koolituskeskuses,
Tallinn Liivalaia 11/1-14, III korrus

Kohtumiste ja koosloomisteni!

Kalli Nishan Priya
Armastuses ja Valguses,
helguses ja kerguses ♥

School of Kundalini Yoga and Humanology. Liivalaia 11/1-14, Tallinn, Estonia +372 53731839 dharamsaalkeskus@gmail.com

%d bloggers like this: