Isiklik konsultatsioon (personal consultation)

Isiklik konsultatsioon Sukhdev Kauriga

Sukhdev Kaur pakub personaalset nõustamist neile, kes vajavad nõuandeid konkreetsetes isiklikes küsimustes, oma vaimse arengu teel ja soovivad lahendada kindlaid mustreid selle eluaja jooksul. Sukhdev töötab peamiselt Karam Kriya konsultatsioonimeetodiga (Shiv Charan Singh poolt rakendatud numeroloogia meetod) kasutades sinu sünniaega ja hetke teemasid ning peenekoelist ja sügavat tervendamist läbi Sat Nam Rasayan’i.
Konsultatsiooni eesmärgiks on pakkuda peegelpilti ja kindlaid suuniseid, mis võivad sul aidata minna läbi teatud takistustest oma elus toetudes Kundalini joogale nii nagu seda õpetas Joogi Bhajan.
Sukhdev annab sageli kaasa ka hingamisharjutuse / meditatsiooni / jooga harjutuse, mis toetavad sind praegusel etapil ning aitavad liikuda järgmisele.
Sessioonid on nii inglise, hispaania kui eesti keeles ning kestavad umbes tunni. Konsultatsioonitasu on 60 eurot. Kui oled rahalistes raskustes, palun võta ühendust.
Aja kokkuleppimiseks võta Sukhdeviga ühendust tel. 5373 1839 või  sukhdevkaur@khalsa.com
Sukhdev Kaur bio

Sukhdev Kaur gives personal consultations for those who require advice on specific personal issues, development on their spiritual path and would like to solve specific patterns in this lifetime. Sukhdev works primarily a Karam Kriya consultation (Applied numerology by Shiv Charan Singh) through your birthdate and present issues, and a subtle and deep healing through the work with Sat Nam Rasayan.

The consultation’s purpose is to provide a mirror and certain guidelines that may help you go through certain blocks in your life with the support of the technology of Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan. Sukhdev often gives out pranayama / meditation / yogic exercise to support your present stage and bring you to the next.

Sessions are held in English, Spanish or Estonian, last about an hour. Price 60 eur. If you are in financially challenging times please contact us.

Contact Sukhdev for scheduling a session  +372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

School of Kundalini Yoga and Humanology & Guru Ram Das Institute at Rajamaa, Estonia

%d bloggers like this: