Category Archives: workshop

Töötuba: Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel (Gurujagat K-FR)

Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel.
Juhendab Gurujagat Kaur (Prantsusmaa)

23-24 jaanuar 2015
(in english below)

Harmooniline suhe pole mitte see, kus konflikte ei eksisteeri, vaid kus ettetulevad konfliktid LAHENDATAKSE.

Kuidas olla õigel kohal ning õiges rollis?
Kuidas mõista seda, mis minuga toimub?
Kuidas kuulata ilma reageerimata sellele, mida teised nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt väljendavad (KOGU KÄITUMINE ON SÕNUM)?
Kuidas käituda kaastundlikult, kuid samas kindlalt?
Kuidas rääkida nii, et teised mind kuuleksid?
Kuidas kuulata nii, et dialoog oleks efektiivne?

Leia õige autoriteetsuse tasand ilma autoritaarne olemata.

Süsteemne meetod annab võimaluse õppida väga palju kaunist ja kasulikku teadlike peresuhete kohta.

Avatud töötoa õhtud käivitavad Dharamsaalis Teadliku lapsevanemluse loengutesarja. Rohkem infot loengutesarja kohta SIIN

Kuupäev: 23-24. jaanuar 2015 kell 19:30-22:00
Koht: Dharamsaal, Kundalini jooga and Humanoloogia keskus. Liivalaia 11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Hind: Mõlemad õhtud 55 eur, üks õhtu 35 eur. Koos partneriga tulles on kahe osalustasu kokku 85 eurot.
Töötuba on inglise keeles ja kui vajalik tõlgetakse eesti keelde. 

Vajalik eelnev registreerimine!

Broneeri koht tasudes 20 eurot (mittetagastatav deposiit) Urban Dharma OÜ arvele EE461010220090076018 ja kirjuta email oma detailidega Sukhdev Kaurile:
sukhdevkaur@khalsa.com.
Ülejäänud osa palume tuua sularahas.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (Prantsusmaa) tutvus Kundalini joogaga 1975. aastal, elades Amsterdamis Euroopa ema-ashramis 11 aastat. Seal olles pühendus ta süvitsi Yogi Bhajani õpetuste uurimisele ja praktiseerimisele. Ta on ema neljale lapsele ja seeläbi puutunud kokku iidsete, kuid samal ajal modernsete, ayurveedalike emaks olemise õpetustega. Gurujagat on üle 25 aasta toetanud naisi, paare ja perekondi lapsevanemaks kasvamise teel. Lisaks on ta õppinud suhtlemispsühholoogiat, NLP-d, Vägivallatut suhtlemist ja pere-ning abielunõustamist, et rikastada oma oskusi holistilise terapeudi ja koolitajana. Täna soovib ta jagada oma väärtuslikke kogemusi Sinuga!

Rohkem infot: Sukhdev Kaur +37153731839

Family and Parenting Conscious Relations
With Gurujagat Kaur (France)

A harmonious relationship isn’t a relation without conflicts but a
relation where there are many RESOLVED conflicts

How to be in the right place and the right role
How to understand what happens in me
How to listen without reactivity to what to other says verbally and
non verbally (ALL BEHAVIOUR IS A MESSAGE)
How to be able to act consciously with empathy, but firmly
how to talk so other can hear me?
how to listen so dialogue be effective?

Find the right posture for an autority that isn’t autoritarian
So many beautiful things to learn about conscious relationship in
family using the systemic method

The open evening is the opening workshop for the Conscious Parenting Lecture Series at Dharamsaal. More information on the Lecture series HERE

Date: 23-24 january 2015 from 19:30-22:00
Place: Dharamsaal, Center for Kundalini yoga and Humanology. Liivalaia
11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Price: Both evenings 55 eur, one evening 35 eur. If you come with your partner for both you pay 85 eur (two evenings).

Previous Registration required!
Book your place by paying a non-deposit of 20 eur to the account Urban Dharma OÜ EE461010220090076018 and write an email with your details to sukhdevkaur@khalsa.com.  The remaining amount please bring in cash.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (France) came first across Kundalini Yoga in 1975 in
Amsterdam. She shared the yogic lifestyle in the European
Mother-Ashram for 11 years, studying and practicing the vast teachings of Yogi Bhajan. Giving birth to four children enabled her to put into practice the ancient yet modern ayurvedic maternity tradition. For over 25 years she has accompanied women, couples and families on this beautiful path to becoming parents. Courses in Human Relations, NLP, Non-Violent Communication and Family and Marital Counseling enhance her yogic background as a holistic trainer. Today, she wishes to share this treasure of knowledge and experiences with you.
.
More information: Sukhdev Kaur +372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com
www.dharamsaal.ee

Family relationships through numerology (workshop 22-23 nov)

Workshop taught by Sukhdev Kaur (Mexico/Estonia)
22-23 november 2014, 9:30-13:30 hrs

A journey into the destiny of your soul.

Why did your soul choose to be born in that specific day?
What have you received from your parents and what are you giving to your children – it is all visible and waiting for you to consciously discover it through your date of birth.

What to expect from this 2-day workshop:

– An introduction to Number Awareness (Karam Kriya)
– Date of Birth chart. Make your own, your partner’s, children’s with guidance.
– Analysing what is your Gift, Relation to soul, Karma, Destiny and Path numbers (and also your children’s, partner’s)
– Practical exercises and many examples of how each number expresses itself in each of these positions
– Focus on the relationship with your mother (what you received from her?), with your father (what did he leave you energetically?), and your children (what is your personal openness and possibilities in the relationship with your children?)
– Your children’s charts– how do they experience their relationship to both parents and what each of you brings them. 
– Kundalini Yoga and Meditations to enhance the experience. 

18_07_2014fotovse498-vi*The workshop will be intense and therefore we may choose to focus on some specific detail instead of covering all the topics. 

No previous experience in yoga or numerology is required!

Taught by Sukhdev Kaur, Director of Dharamsaal Center, Kundalini Yoga Professional Teacher Trainer, Karam Kriya Numerology Consultant.

Details:

Place: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn
Date & Time: 22 & 23 november 2014, 9:30-13:30 hrs
Price: 59 eur, registering by 19. nov (24 eur deposit to Urban Dharma OÜ EE461010220090076018 and write an email to dharamsaalkeskus@gmail.com bring the rest in cash). Later registrations 69 eur.
Language: English. We might organize translation to Estonian / Russian if needed, please inquiry.
Bring comfortable clothes, notebook and pen. Mats, blankets and chairs available in the yoga center.

Light snacks and tea will be provided during the morning break.

More information (English / Eesti keeles):
Sukhdev Kaur 53731839  dharamsaalkeskus@gmail.com

Elutsüklide töötuba / Lifecycles workshop 31.10

(allpool eesti keeles)

 

Lifecycles and the journey of the soul
31 october 2014 Friday 17:00-21:00

How, why, when the soul incarnates – spiritual perspective on living life as a human. The 5 teachers in life.
The three most important cycles in life (cycle of consciousness, cycle of intelligence, cycle of life energy and vitality).
Stages of development. How to recognize your own cycles and the process you are going through (you and your partner), and how to support your children through their development.

The consciousness cycle changes every 7 years, the Applied Intelligence cycle develops every 11 years, and the Life Energy cycle changes every 18 years. We will discuss and describe these in class and focus on the cycle of consciousness and describe each stage: 0-7, 7-11, 11-14, 14-21, 21-28, 28-35, 35-42, 42-49…

Theory will be accompanied with practical exercises and meditations.

The Lifecycles workshop is part of the Conscious Parenting workshop cycle, led by Sukhdev Kaur, Kundalini yoga pioneer in Estonia and Professional Trainer of KY teachers internationally. For more information of the Conscious Parenting workshop cycle please visit here.

Place: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn.

Price: Attending one evening 25 eur /person

Course includes tea served with light and healthy snacks.

*Previous experience in yoga or attendance to the course is not necessary! All parents and those interested are welcome!

*Language is either Estonian or English, depending on participants. Please mention in your inquiry.

For registering, please  write an email to sukhdevkaur@khalsa.com or fill the form below. Please bring cash to pay on the spot. If you require an invoice VAT will be added to the full amount.

More information: Sukhdev Kaur +372 53731839 sukhdevkaur@khalsa.com

Elutsüklid ja hinge teekond
31 oktoober 2014 reede 17:00-21:00

Kuidas, miks ja millal hing siia ilma sünnib – inimelu vaimne perspektiiv. Elu viis õpetajat. Kolm oluliseimat elutsüklit (teadlikkuse tsükkel, intelligentsuse tsükkel, eluenergia- ja vitaalsuse tsükkel). Arengustaadiumid. Kuidas ära tunda oma tsükleid ja protsessi, millest parasjagu läbi lähed (sina ja su partner), kuidas toetada lapsi nende arengus.

Teadlikkuse tsükkel areneb iga 7-aastat, Rakendatud intelligentsuse tsükkel muutub iga 11- aastat tagant, ja Elujõu tsükkel muutub iga 18- aastat tagant.

Keskendume  teadlikkuse tsüklile ja kirjeldame kõiki staadiume: 0-7, 7-11, 11-14, 14-21, 21-28, 28-35, 35-42, 42-49… Teooria osa vaheldub praktiliste harjutuste ja meditatsioonidega.

Elutsüklide töötuba on 3.osa Teadlike Lapsevanemate Koolist, mis viib läbi Kundalini jooga õpetaja ja koolitaja Sukhdev Kaur. Loengu ja töötoa sarjast on veel jäänud kaks töötoad novembris teemal “Teadlik ja südamlik lapsevanemlus: lapsed meie karmiliste õpetajatena”. Loengu ja töötoa sarjast saad lugeda rohkem SIIT.

Koht: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn ASUKOHT

Hind: ühel õhtul osalemine 25 eurot / osaleja.

Kursuse hinnas on tee ja kerged tervislikud snäkid.

*Eelnev kogemus joogas või osalemine varasemas loengus pole vajalik.

*Kursus toimub eesti või inglise keeles, olenevalt osalejatest. Palun maini oma eelistus registreerimisel.

Registreerimiseks  kirjuta e-post sukhdevkaur@khalsa.com või täida allolev vorm. Palume maksta kohapeal sularahas. Kui soovid arvet, lisandub hinnale käibemaks.

Rohkem infot: Sukhdev Kaur +372 53731839 sukhdevkaur@khalsa.com

Algajate kursus (Kundalini jooga)

Avatud uste päev 24.08

Kundalini Jooga kasutab liikumist, heli voogu, hingamist ja meditatsiooni et lõdvestada ja tugevdada keha ja vaimu, lubades hingel vabalt lennelda. Ta kergendab  enesetunnet ja tekitab rõõmsameelsust nagu inimesele kohane. See võimas ja efektiivne  jooga aitab energiast laadida ja terveneda mineviku haavad holistiliselt. 

Algajate kursusel lubame endal rohkem selgitusi ja teooria kui tavatunnis, samal ajal kogeme lihtsad ja võimsad kriyad ja meditatsioonid.

– Sissejuhatus Kundalini joogasse, põhiteooria
– Kuidas põhiasendid võtta õigesti ja kuidas saada kõige parem kasum harjutustest
– Mida teha kui meel segab või fookus kaob harjutustes ja meditatsioonis
– Nipid kuidas kodus jätkata oma praktikaga
– Kuidas mediteerida sügavalt
– Mis on mantra ja miks me need kasutame

Osalemiseks on vaja etteregistreeruda.

 
2014 Sügisel on võimalik osaleda kahel erineval algajate kursusel:
 
ÕHTUTI Septembris neljapäeviti kl 19.30-21:30 (õpetaja Sukhdev Kaur)
hind: 50 eur kokku või 15 eur/1kord. Makstes kohapeal sularahas
 
NÄDALAVAHETUSEL (L,P) 20-21 September kl 9:30-15:00  (õpetajad Manavjeet ja Dharamroop K)
Koht: Dharamsaal Kundalini Jooga ja Humanoloogia keskus, Liivalaia 11, Tallinn

Hind: etteregistreerimisega 65 eur (tagastamata ettemaks 20 eur hiljemalt 12 sept  Urban Dharma OÜ arvele 10220090076018 , ülejäänud (45 eur) palume tuua sularahas). Kohapeal makstes 75 eur (sularahas) *lõuna pole kursuse hinna sees, palun võta sularaha, tellime taimetoit kohale.

 
Too matt ja mugavad riided kaasa!

IMG_1777Osalejatel on võimalik liituda põhigruppidega mis toimuvad igal kellajal Dharamsaali keskuses (vaata tunniplaan)

Rohkem infot:
Sukhdev Kaur
Dharamsaal +372 53731839 dharamsaalkeskus@gmail.com

Gong masterclass with Angad Singh (UK)

(Info in English please scroll down)

“The gong is very simple. It is an inter-vibratory system. It is the sound of Creativity itself. The gong is nothing more, nothing less. One who plays the gong plays the universe. The gong is not an ordinary thing to play. Out of it came all music, all sounds, and all words. The sound of the gong is the nucleus of the Word. ” (Yogi Bhajan,  7/5/84)

Gongi meistritund: Vabasta end mineviku vanglast
Avatud õhtu Kundalini jooga ja Gongiga Angad Singh’iga (UK/France), gongi meister.

29af865

Koht:
Dharamsaal, Kundalini jooga ja Humanoloogia keskus (Liivalaia 11-14, Tallinn)
Tasakaalupanus: 18 eur
Aeg: Pühapäev 6.juuli.2014 kl 18:30-20:30

Enamiku oma eludest elame enda loodud vangikongis. Hoides kinni mälestustest, loob meel reegleid ja ideaale. See püüab meid iseendi käitumismustrite lõksu ning hoiab eemale oma jumaliku ettemääratusega kohtumisest. Töötoas vabastad meele ning jõuad tagasi käesoleva hetke vabadusse. Liigu, hinga ja luba gongi vibratsioonil oma vaim vabastada…

Angad Singh on Chateau Anand`i peremees. Chateau Anand on Prantsusmaal asuv 3HO ashram ja Kundalini jooga keskus. Angad Singh on rahvusvaline Kundalini jooga õpetajate koolitaja, Shiatsu praktik ja Karam Kriya numeroloogia koolitaja ning nõustaja. Ta on IKYTA UK Nõukogu liige ja Guru Ram Das´i Projekti eestkõneleja. Projekt viib Kundalini jooga ja Dharmalised õpetused nendeni, kellel selleks muidu juurdepääsu poleks. Angad Singh on lõputult tänulik oma õpetajatele Shiv Charan Singh`ile ja Yogi Bhajan`ile, et ta muutis need õpetused kättesaadavaks kõigile.

Tund on avatud kõigile ja toimub inglise keeles! Kui vajad tõlget, palun kontakteeru.

Avatud õhtu toimub Kundalini Jooga Õpetajate koolituse raames. Sellest rohkem info siit
Lisainfo:
Sukhdev Kaur
+372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com

DHARAMSAAL- Kundalini jooga ja Humanoloogia keskus Tallinnas www.dharamsaal.ee


 

Gong masterclass: Free your-self from the prison of the past
Kundalini Yoga and Gong Session with Angad Singh (UK/France), Gong master 29af865
Place: Dharamsaal, Center of Kundalini Yoga and Humanology (Liivalaia 11-14, Tallinn)
Price: 18 eur
Time: Sunday 06. july 2014 18:30-20:30 hrs

We live most of our life in a prison of our own making.
Holding onto memories of the past, our mind creates rules and ideals. Trapping us into patterns of behaviour that stop us from meeting our destiny. A workshop to unlock the mind and return to the freedom of the present moment. Move, breathe and let the vibration of the gong set your spirit free…
Angad Singh is manager of Chateau Anand, the 3HO Ashram & Kundalini Yoga Centre in France. He is also an international Kundalini Yoga Teacher Trainer, Shiatsu practitioner, Karam Kriya Numerology Trainer & Counsellor. He serves on the advisory board for the KYTA UK and is a Trustee of the Guru Ram Das Project, a charity that provides Kundalini Yoga & Dharmic Teachings to uplift those in need. He is ever grateful to his teacher Shiv Charan Singh and Yogi Bhajan for making the technology of Kundalini Yoga available to all.

Open to all public!
Class will be taught in English language. If you require translation into Estonian/Russian please contact us.

The open evening is organized in the framework of the Kundalini Yoga Teacher training. More information on the training here
More information:
Sukhdev Kaur
+372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com

DHARAMSAAL- Center of Kundalini Yoga and Humanology in Tallinn, Estonia
http://www.dharamsaal.ee

 

Radiant Woman, Radiant Parents – Workshop with Gurujagat

Sat nam armsad,
Kutsun teid suurepärasele õhtule Gurujagat Kauriga (Prantsusmaalt) uues keskuses Dharamsaalis. Selle sündmusega tähistame uue keskuse avamist! Kutsun ja ootan teid väga osalema.

(Info in English please scroll down)

Kiirgav Naine, Kiirgavad Vanemad 
Kundalini jooga meistritund Gurujagat Kaur’iga (France)gurujagat_kaur_yoga_doula

 

Koht: Dharamsaal, Kundalini jooga ja Humanoloogia keskus (Liivalaia 11-14, Tallinn)
Annetus: soovituslikult 12-15 eurot
Aeg: Kolmapäev 18.06, kl 19:30-21:30
Tund on avatud kõigile ja toimub inglise keeles! Kui vajad tõlget, palun kontakteeru.Õhtune praktika jooga, meditatsiooni ja avatud küsimuste-vastuste ringiga teemadel teadlik viljastamine ja rasedus, püha sünnitusjärgne periood ning teadlik lapsevanemlus. Teretulnud on nii mehed kui ka naised kõikide teemadesse puudutavate küsimustega, hoolimata sellest, kas oled lapsevanem või mitte.Gurujagat Kaur (Prantsusmaa) tutvus Kundalini joogaga 1975. aastal, elades Amsterdamis Euroopa ema-ashramis 11 aastat. Seal olles pühendus ta süvitsi Yogi Bhajani õpetuste uurimisele ja praktiseerimisele. Ta on ema neljale lapsele ja seeläbi puutunud kokku iidsete, kuid samal ajal modernsete, ayurveedalike emaks olemise õpetustega. Gurujagat on üle 25 aasta toetanud naisi, paare ja perekondi lapsevanemaks kasvamise teel. Lisaks on ta õppinud suhtlemispsühholoogiat, NLP-d, Vägivallatut suhtlemist ja pere-ning abielunõustamist, et rikastada oma oskusi holistilise terapeudi ja koolitajana. Täna soovib ta jagada oma väärtuslikke kogemusi Sinuga!
Avatud õhtu toimub Yoga Doula ja Teadliku Rasedate jooga koolituse raames. Sellest rohkem infot siitLisainfo:
Sukhdev Kaur
+372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com
DHARAMSAAL- Kundalini jooga ja Humanoloogia keskus Tallinnas

Radiant Woman, Radiant Parents
Kundalini yoga master class with Gurujagat Kaur (France) gurujagat_kaur_yoga_doula

Place: Dharamsaal, Center of Kundalini Yoga and Humanology (Liivalaia 11-14, Tallinn)
Donation: 12-15 eur suggested
Time: Wednesday 18.06, 19:30 – 21:30 hrs
Open to all public!
Class will be taught in English language. If you require translation into Estonian please contact us.

An evening with practice of yoga and meditation and open Questions and Answers around the themes of Conscious Conception, Conscious Pregnancy, Sacred Postnatal time and Conscious Parenting. All questions are welcome and all men and women interested in the topic, regardless of being parents or not.

Gurujagat Kaur (France) came first across Kundalini Yoga in 1975 in Amsterdam. She shared the yogic lifestyle in the European Mother-Ashram for 11 years, studying and practicing the vast teachings of Yogi Bhajan. Giving birth to four children enabled her to put into practice the ancient yet modern ayurvedic maternity tradition. For over 25 years she has accompanied women, couples and families on this beautiful path to becoming parents. Courses in Human Relations, NLP, Non-Violent Communication and Family and Marital Counseling enhance her yogic background as a holistic trainer. Today, she wishes to share this treasure of knowledge and experiences with you.

The open evening is organized in the framework of the Yoga Doula and Conscious Pregnancy yoga training. More information on the training HEREMore information:
Sukhdev Kaur
+372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com

DHARAMSAAL- Center of Kundalini Yoga and Humanology in Tallinn, Estonia
http://www.dharamsaal.ee“That is the first sign, the first qualification of a Kundalini Yoga Teacher–that he goes through calamity with a radiant smile, he deals with another person with a most humble understanding and he lives in the core relationship of Imperial Majesty.” ~ Yogi Bhajan

 

Level 2 in Estonia: LifeCycles and LifeStyles

KRI Level Two Certification program in Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan

OLYMPUS DIGITAL CAMERALifeCycles and LifeStyles
9-14 october 2014
(arriving evening of 8th and leaving evening of 14th)
Location: Pillapalu Avatud Koolitusstuudio
Pillapalu küla, Anija vald, Harjumaa, Estonia

 Trainers: Shiv Charan Singh and Satya Kaur (UK/Portugal)

KRI-Logo

 “When you were one year old to seven years old, you loved certain realms. Seven years to fourteen years, you didn’t. So your personality changes because the consciousness changes after every 7 years. That’s a set brain wave to which man has no control.
You can think. You can plan. You can strategize. After every 11 years, your intelligence will change. These are the things over which you have no control. After 18 years, your lifestyle will change. It will not be the same because your energy, your maturity, your experience will force you to change.” –Yogi Bhajan, 3/3/91

INFOPACK and more information on this training HERE

L2-BANNER

Workshop “IN this world, not OF this world”

Sat nam,
Olete teretulnud töötoale, info allpool
(—-FOR ENGLISH go to the end)

*NB! Regulaarsed esmaspäevased joogatunnid on lõppenud ja see töötuba
tähistab kevadhooaja lõppu! (Täna tund EI TOIMU!)

“SELLES maailmas, mitte SELLEST maailmast”

Intensiivne töötuba, milles käsitleme elamist enese-aktsepteerimise ja -rahuga selles maailmas
Esmaspäev  19.05.2014 17:15-21:00
Wahe Guru keskuses, Niine 11, Tallinn

“See on baas fundamentaalne küsimus, mida pead oma elus taipama – see maailm eksisteerib Sinus ja  Sinust väljaspool ei ole maailma.” – Yogi Bhajan

Su hing on valinud tulla siia kindla inimesena, et õppida teatud õppetunde ja vabaneda sügavast karmast. Me elame erakordselt võimsal ajal. Paljud meist praktiseerivad meditatsiooni ja on leidnud spirituaalsuse. Kuid selles protsessis kaotame ühenduse reaalsusega ning loome tühjuse oma spirituaalse ja materiaalse olemuse vahel. Oleme loodud selleks, et ühendada teadlikult mõlemad maailmad, et jagada valgust pimeduses.

Igapäevane elu võib muutuda suureks väljakutseks, kui taoline isiksuse lõhe toimub:
–        Kannatab Sinu suhtlus partneri, laste ja/või kolleegidega
–        Sul võib esineda raskusi keskendumisel ja maisete ülesannete täitmisel, mis tunduvad “mõttetud” Sinu lõpmatule minale
–        Sind saadab süütunne, häbi, solvumine, isekus, kadedus, kibedus ja soov kedagi süüdistada
–        Koged polaarsusi väga tugevalt, ühel hetkel oled täiesti neutraalne ja teisel ei suuda end üleval hoida
–        Sinu spirituaalne praktika kõigub

Need kogemused on tavalised spirituaalse arengu osad ja võivad osutuda edasiliikumisel headeks vahenditeks.

Töötoas õpid kindlaid tööriistu, kuidas sellele lõhestumise survele vastu pidada ja kuidas tuua spirituaalne tarkus igapäevastesse maistesse toimingutesse. See aitab Sul jääda tuletorniks ka keerulistel aegadel ilma süütunde, häbi, kadeduse või piirangute karmata.

Sukhdev Kaur juhendab Sind läbi tervendava teekonna kasutades Kundalini jooga tehnikaid, meditatsioone ja peegeldusi.  Et võiksid end sügavamalt aktsepteerida ja arendada välja tugev enesearmastuse tunne ühendamaks oma lõpmatu ja lõplik olemus.

Töötuba on avatud kõigile, kaasaarvatud algajad, lapsevanemad, tulevased lapsevanemad, kogenud mediteerijad ja joogaõpetajad erinevatest traditsioonidest.

Hind: 22 eurot, mida saab maksta kohapeal sularahas.
Palun registreeru e-maili teel sukhdevkaur@khalsa.com või helistades  53731839.

*NB! Regulaarsed esmaspäevased joogatunnid on lõppenud ja see töötuba tähistab kevadhooaja lõppu!

“Õige pole oluline, vale pole oluline. See, mis on oluline selles maailmas, oled Sina. Ja see kuidas Sa oma elu kasutad. Kuidas Sa liigud, kuidas Sa liigud iseenda maailmas.” – Yogi Bhajan

——————ENGLISH:

*NB! Regular Monday classes have ended (no class tonight!), and this course closes the spring season!

“IN this world, not OF this world”
Intensive workshop on living in self-acceptance and self-peace in this world
Monday 19.05.2014 17:15-21:00 hrs
Wahe Guru Keskus, Niine 11, Tallinn

“This is a basic fundamental question which you have to realize in your life that within you this world exist, beyond you there is no world”

As a human being, your soul has chosen to come into this life to learn certain lessons and let go of deep-rooted karma. The time we are living is extremely powerful. Many of us practice meditation and have found spirituality, and in this process we lose the connection with reality, creating a void between your spiritual self and your material self. We are meant to marry both worlds in consciousness spreading light in the darkness.

Everyday life can become a real challenge when this personality split is present:
– communication with your partner, children and/or colleagues suffers,
– you find it hard to concentrate and fulfill mundane tasks which seem “pointless” to the infinite self
– there are present feelings of blame, shame, guilt, resentfulness, selfishness, envy and bitterness
– you experience the polarities very strongly, one moment being very neutral and the other unable to keep up
– your spiritual practice fluctuates

These experiences are a normal part of the spiritual development and can become a great tool to get you further.

In this workshop, you will learn certain tools to keep up with the pressure of times caused by this split, and how you can bring the spiritual wisdom you have gained into the everyday, mundane reality so you can really become a lighthouse in troublesome times without the karma of guilt, shame, blame, envy or limitation.

Sukhdev Kaur will guide through a healing journey using Kundalini yoga techniques, meditations and reflections on gaining a deeper self-acceptance and developing stronger self-love so you can marry your infinite and your finite selves.

This workshop is open to all, including beginners, parents, parents-to-be, experienced meditators and yoga teachers of all traditions.

Price: 22 eur to be paid in cash.
Please register by email to sukhdevkaur@khalsa.com or 53731839
*NB! Regular Monday classes have ended, and this course closes the
spring season!

“This world is the house of truth and only truth lives here”- Yogi Bhajan