Category Archives: conscious parenting

Töötuba: Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel (Gurujagat K-FR)

Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel.
Juhendab Gurujagat Kaur (Prantsusmaa)

23-24 jaanuar 2015
(in english below)

Harmooniline suhe pole mitte see, kus konflikte ei eksisteeri, vaid kus ettetulevad konfliktid LAHENDATAKSE.

Kuidas olla õigel kohal ning õiges rollis?
Kuidas mõista seda, mis minuga toimub?
Kuidas kuulata ilma reageerimata sellele, mida teised nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt väljendavad (KOGU KÄITUMINE ON SÕNUM)?
Kuidas käituda kaastundlikult, kuid samas kindlalt?
Kuidas rääkida nii, et teised mind kuuleksid?
Kuidas kuulata nii, et dialoog oleks efektiivne?

Leia õige autoriteetsuse tasand ilma autoritaarne olemata.

Süsteemne meetod annab võimaluse õppida väga palju kaunist ja kasulikku teadlike peresuhete kohta.

Avatud töötoa õhtud käivitavad Dharamsaalis Teadliku lapsevanemluse loengutesarja. Rohkem infot loengutesarja kohta SIIN

Kuupäev: 23-24. jaanuar 2015 kell 19:30-22:00
Koht: Dharamsaal, Kundalini jooga and Humanoloogia keskus. Liivalaia 11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Hind: Mõlemad õhtud 55 eur, üks õhtu 35 eur. Koos partneriga tulles on kahe osalustasu kokku 85 eurot.
Töötuba on inglise keeles ja kui vajalik tõlgetakse eesti keelde. 

Vajalik eelnev registreerimine!

Broneeri koht tasudes 20 eurot (mittetagastatav deposiit) Urban Dharma OÜ arvele EE461010220090076018 ja kirjuta email oma detailidega Sukhdev Kaurile:
sukhdevkaur@khalsa.com.
Ülejäänud osa palume tuua sularahas.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (Prantsusmaa) tutvus Kundalini joogaga 1975. aastal, elades Amsterdamis Euroopa ema-ashramis 11 aastat. Seal olles pühendus ta süvitsi Yogi Bhajani õpetuste uurimisele ja praktiseerimisele. Ta on ema neljale lapsele ja seeläbi puutunud kokku iidsete, kuid samal ajal modernsete, ayurveedalike emaks olemise õpetustega. Gurujagat on üle 25 aasta toetanud naisi, paare ja perekondi lapsevanemaks kasvamise teel. Lisaks on ta õppinud suhtlemispsühholoogiat, NLP-d, Vägivallatut suhtlemist ja pere-ning abielunõustamist, et rikastada oma oskusi holistilise terapeudi ja koolitajana. Täna soovib ta jagada oma väärtuslikke kogemusi Sinuga!

Rohkem infot: Sukhdev Kaur +37153731839

Family and Parenting Conscious Relations
With Gurujagat Kaur (France)

A harmonious relationship isn’t a relation without conflicts but a
relation where there are many RESOLVED conflicts

How to be in the right place and the right role
How to understand what happens in me
How to listen without reactivity to what to other says verbally and
non verbally (ALL BEHAVIOUR IS A MESSAGE)
How to be able to act consciously with empathy, but firmly
how to talk so other can hear me?
how to listen so dialogue be effective?

Find the right posture for an autority that isn’t autoritarian
So many beautiful things to learn about conscious relationship in
family using the systemic method

The open evening is the opening workshop for the Conscious Parenting Lecture Series at Dharamsaal. More information on the Lecture series HERE

Date: 23-24 january 2015 from 19:30-22:00
Place: Dharamsaal, Center for Kundalini yoga and Humanology. Liivalaia
11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Price: Both evenings 55 eur, one evening 35 eur. If you come with your partner for both you pay 85 eur (two evenings).

Previous Registration required!
Book your place by paying a non-deposit of 20 eur to the account Urban Dharma OÜ EE461010220090076018 and write an email with your details to sukhdevkaur@khalsa.com.  The remaining amount please bring in cash.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (France) came first across Kundalini Yoga in 1975 in
Amsterdam. She shared the yogic lifestyle in the European
Mother-Ashram for 11 years, studying and practicing the vast teachings of Yogi Bhajan. Giving birth to four children enabled her to put into practice the ancient yet modern ayurvedic maternity tradition. For over 25 years she has accompanied women, couples and families on this beautiful path to becoming parents. Courses in Human Relations, NLP, Non-Violent Communication and Family and Marital Counseling enhance her yogic background as a holistic trainer. Today, she wishes to share this treasure of knowledge and experiences with you.
.
More information: Sukhdev Kaur +372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com
www.dharamsaal.ee

Family relationships through numerology (workshop 22-23 nov)

Workshop taught by Sukhdev Kaur (Mexico/Estonia)
22-23 november 2014, 9:30-13:30 hrs

A journey into the destiny of your soul.

Why did your soul choose to be born in that specific day?
What have you received from your parents and what are you giving to your children – it is all visible and waiting for you to consciously discover it through your date of birth.

What to expect from this 2-day workshop:

– An introduction to Number Awareness (Karam Kriya)
– Date of Birth chart. Make your own, your partner’s, children’s with guidance.
– Analysing what is your Gift, Relation to soul, Karma, Destiny and Path numbers (and also your children’s, partner’s)
– Practical exercises and many examples of how each number expresses itself in each of these positions
– Focus on the relationship with your mother (what you received from her?), with your father (what did he leave you energetically?), and your children (what is your personal openness and possibilities in the relationship with your children?)
– Your children’s charts– how do they experience their relationship to both parents and what each of you brings them. 
– Kundalini Yoga and Meditations to enhance the experience. 

18_07_2014fotovse498-vi*The workshop will be intense and therefore we may choose to focus on some specific detail instead of covering all the topics. 

No previous experience in yoga or numerology is required!

Taught by Sukhdev Kaur, Director of Dharamsaal Center, Kundalini Yoga Professional Teacher Trainer, Karam Kriya Numerology Consultant.

Details:

Place: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn
Date & Time: 22 & 23 november 2014, 9:30-13:30 hrs
Price: 59 eur, registering by 19. nov (24 eur deposit to Urban Dharma OÜ EE461010220090076018 and write an email to dharamsaalkeskus@gmail.com bring the rest in cash). Later registrations 69 eur.
Language: English. We might organize translation to Estonian / Russian if needed, please inquiry.
Bring comfortable clothes, notebook and pen. Mats, blankets and chairs available in the yoga center.

Light snacks and tea will be provided during the morning break.

More information (English / Eesti keeles):
Sukhdev Kaur 53731839  dharamsaalkeskus@gmail.com

Elutsüklide töötuba / Lifecycles workshop 31.10

(allpool eesti keeles)

 

Lifecycles and the journey of the soul
31 october 2014 Friday 17:00-21:00

How, why, when the soul incarnates – spiritual perspective on living life as a human. The 5 teachers in life.
The three most important cycles in life (cycle of consciousness, cycle of intelligence, cycle of life energy and vitality).
Stages of development. How to recognize your own cycles and the process you are going through (you and your partner), and how to support your children through their development.

The consciousness cycle changes every 7 years, the Applied Intelligence cycle develops every 11 years, and the Life Energy cycle changes every 18 years. We will discuss and describe these in class and focus on the cycle of consciousness and describe each stage: 0-7, 7-11, 11-14, 14-21, 21-28, 28-35, 35-42, 42-49…

Theory will be accompanied with practical exercises and meditations.

The Lifecycles workshop is part of the Conscious Parenting workshop cycle, led by Sukhdev Kaur, Kundalini yoga pioneer in Estonia and Professional Trainer of KY teachers internationally. For more information of the Conscious Parenting workshop cycle please visit here.

Place: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn.

Price: Attending one evening 25 eur /person

Course includes tea served with light and healthy snacks.

*Previous experience in yoga or attendance to the course is not necessary! All parents and those interested are welcome!

*Language is either Estonian or English, depending on participants. Please mention in your inquiry.

For registering, please  write an email to sukhdevkaur@khalsa.com or fill the form below. Please bring cash to pay on the spot. If you require an invoice VAT will be added to the full amount.

More information: Sukhdev Kaur +372 53731839 sukhdevkaur@khalsa.com

Elutsüklid ja hinge teekond
31 oktoober 2014 reede 17:00-21:00

Kuidas, miks ja millal hing siia ilma sünnib – inimelu vaimne perspektiiv. Elu viis õpetajat. Kolm oluliseimat elutsüklit (teadlikkuse tsükkel, intelligentsuse tsükkel, eluenergia- ja vitaalsuse tsükkel). Arengustaadiumid. Kuidas ära tunda oma tsükleid ja protsessi, millest parasjagu läbi lähed (sina ja su partner), kuidas toetada lapsi nende arengus.

Teadlikkuse tsükkel areneb iga 7-aastat, Rakendatud intelligentsuse tsükkel muutub iga 11- aastat tagant, ja Elujõu tsükkel muutub iga 18- aastat tagant.

Keskendume  teadlikkuse tsüklile ja kirjeldame kõiki staadiume: 0-7, 7-11, 11-14, 14-21, 21-28, 28-35, 35-42, 42-49… Teooria osa vaheldub praktiliste harjutuste ja meditatsioonidega.

Elutsüklide töötuba on 3.osa Teadlike Lapsevanemate Koolist, mis viib läbi Kundalini jooga õpetaja ja koolitaja Sukhdev Kaur. Loengu ja töötoa sarjast on veel jäänud kaks töötoad novembris teemal “Teadlik ja südamlik lapsevanemlus: lapsed meie karmiliste õpetajatena”. Loengu ja töötoa sarjast saad lugeda rohkem SIIT.

Koht: Dharamsaal, Liivalaia 11, Tallinn ASUKOHT

Hind: ühel õhtul osalemine 25 eurot / osaleja.

Kursuse hinnas on tee ja kerged tervislikud snäkid.

*Eelnev kogemus joogas või osalemine varasemas loengus pole vajalik.

*Kursus toimub eesti või inglise keeles, olenevalt osalejatest. Palun maini oma eelistus registreerimisel.

Registreerimiseks  kirjuta e-post sukhdevkaur@khalsa.com või täida allolev vorm. Palume maksta kohapeal sularahas. Kui soovid arvet, lisandub hinnale käibemaks.

Rohkem infot: Sukhdev Kaur +372 53731839 sukhdevkaur@khalsa.com

On death and dying in life

“If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other—that man, that woman, that child is my brother or my sister.” – Mother Theresa

Sat nam dear family,
Last weekend in the Kundalini yoga teacher training level 1 I was sharing the teachings on death. A question came up for which I was not prepared and my answer was not very deep. Since then I want to elaborate more on my own experiences with death, and I take this opportunity to share it with all of you.

I die every day with every breath. Every night before going to bed, I prepare myself to die. I let go of every thing, every experience that happened in the day. I die when I allow these to take over: all my thoughts, all my praises, all my glory and my shame, all my errors and shortcomings, all my lessons to learn, all my attachments, all my ego, my greed, my anger and my desires. My limited self dies when I let go of these.

I died many times when as a young brave fearless woman committed many mistakes. I am forever thankful to my Guru for keeping me under his protection in these times. I died little deaths every day when I retreated from the world, either by disgust or by unconformity with this world, with the reality of how it is structured and the banality under which it runs. I die every moment I see injustice and all I can do is trust Guru takes care of it.

I grieve, oh I grieve for that comfort zone, for that ignorance which is sweet and does not question anything. I grief and remember how life was so easy being unconscious. When I wouldn’t challenge myself every day to become a better person. When I would just be a passive animal wandering in the earth without purpose nor connection to the me within me.

I died along with my precious daughter Vida, the moment she left her body as a newborn, far away from me. Oh how I wandered around those blue ethers, acquired a wisdom which is deeper than the deepest ocean. I wandered like a ghost around her memory, around my empty hands and empty womb, around those moments of bliss she brought me. I wandered and found God, Brahm himself, who told me I should come back and live again in this world, celebrate her memory and the futility of life itself, attaching myself a the feet of the Guru where all is forgiven. In every cell of mine, through deep deep pain, I was reshaped. Oh it hurt. Every single cell hurt more than death itself. Every single cell shook and vibrated with an unknown caliber to me. I was reborn into this life, back from where I was left, with a new mission, with a deeper connection to God.

And I forgot. I forgot all these times I died and my mind wandered away with my ego. I did not honour the beauty and the effort of all these beings who helped me die in my limited being so I could live in my limitless self! I was angry to anger itself for ripping me off my most profound experience within this lifetime.

So yes, I have died. I have died and keep on dying until I truly and infinitely die in my ego, die in my selfishness, die in this time and space. I die with every challenge and I am grateful for each one of these deaths. For when I truly go, I will already know the path and will not need to kill each of these inner monsters in those three seconds, when the film of life runs through my eyes.

Yes I die. I die every time I am grateful. I die when I let go of my limitations. I reform myself again and again and again every time I take on a challenge and turn it towards God, coming out victorious in my soul, in my heart and in my infinity.

For peace is found at the end of the path, not at the beginning. To begin with, we need to work, work, work, sweat from work so that we can liberate others with us, when the time comes.

Jinee Naam dhiaaiaa gae masakat ghaal, Naanak te mukh ujlee ketii chhuti naal. 

In humble gratitude to the divine in all,
Sukhdev Kaur

Beebi ja emme jooga tunnid 2013 sügisel

 “By construction, the fulfillment of a woman is motherhood; and motherhood does not mean that she gets pregnant and delivers a baby. If you understand her total behavior, you will understand her motherhood. Her motherhood is service, her motherhood is sacrifice, her motherhood is relationship. When she knows motherhood, she is fulfilled.” – Yogi Bhajan

Värskele emadele on võimalik tulla koos oma lapsega joogatamas. Sellel sügisel alustame 14. november, kokku 5 tundi, neljapäeviti kl 10-11.
See on väga ülendav kogemus lapsele ning emadele suurepärane võimalus oma kodune rutiinist välja tulla ja olla teiste emade seas, kellel on samad küsimused ja mured kui sinulgi ning tuleme üheskoos et omavahel toetada ning tõsta oma vibratsioonid et meil oleks beebidele ja perele jaksu.

Rohkem infot Beebi ja emme jooga tundide kohta SIIT
 

The oriental woman

This is the title of a set of Yogi Bhajan’s lectures back in the 1970’s or 80’s. I don’t remember exactly and as I am writing from bed with Theo in my arms I don’t bother searching.

The oriental woman in contrast with the western woman. That’s what he meant. As he came to teach in the west, America and Europe, in this respect is practically the same. Values of women have been completely lost. Maybe it was in the process of industrialization, feminization, globalization, capitalism and all those evil zations and isms out there.

woman in Turkey, photo by Teet Tooming
woman in Turkey, photo by Teet Tooming

Yogi Bhajan ( I prefer to call him el Maestro), el Maestro taught us to be like the oriental woman. He told us we should be like the oriental woman. But what he meant it remains unclear, and as I travel the world I always ask again and again what he meant by that. I get all sorts of answers, yet I know in my intuition exactly what he meant, but it’s too hard for many to take.

El Maestro was an advocate of women. He hated to see how we had downgraded and sold ourselves as sexual objects called ‘chicks’ instead of the powerful and graceful eagles we could become. He would teach women day after day how we should value ourselves by being a woman instead of trying to be something else, instead if going out there and search for everything. Things will search for you when you are a woman.

The oriental woman has one characteristic which I haven’t found in either American or European cultures, getting also lost in Mexico and all over the world. It is the virtue of devotion. It is a virtue which makes life soft, beautiful, divine, loving. A virtue you cannot understand or perceive fully if you don’t have a beloved to which devote yourself. This devotion I am speaking about is a divine devotion, which bridges that incredible dark gap we have in longing to belong. This hole- sometimes it is very real and physical in the chest- is something we all experience as a desire to belong. Some more than others, but it is part of coming into this life, being born and separated from that oneness, and becoming human. Nobody escapes that longing. You can call it a human condition. We all want to feel again whole, being part of that clan, that heaven which we once knew. Suffering comes when we either negate that longing or we cannot find our beloved or belonging to which belong. There is a metaphore of the wife/bride looking for his husband/groom and when she cannot find him she cries in despair, lost in the dark night, hopeless and broken. That is the state in which our soul looks for being completed, being happy, being whole. The soul inside of each of us yearns to be part of that Infinite it once knew, and here in this game called “earth” we come to find the way to do that. To win by playing within the rules. To defeat the game by playing by the rules.

the prayer of the beloved, is one of the highest prayers and ways of liberation
the prayer of the beloved, is one of the highest prayers and ways of liberation

So in this game, devotion comes in handy. It has the power to connect us with that beloved, that infinite, to set our anchor in the right place, to place an altar to that infinity, to realise that our wisdom has a purpose, and so we can feel Whole and One once more. In life, constantly. Not be lost like that soul bride in an empty bed. To feel the joy of being part of the One, that one which is actually inside of you, but in order to connect we need to find a path, an inspiration which will remind us of that light within. Technically, most religions started that way, to reflect that wisdom and connect you with an image of that inner reality. Many got lost in the way, but devotion is something that at least in some way has remained- in the oriental woman. The oriental woman as I see her, and as I am inspired by (and this is an image, may not be related to geographical surroundings or any “orient” in particular, but who said that El Maestro meant any geographical location?) is humble, is serviceful to her husband (her real husband but mostly her divine husband), is always accompanying her husband and walking softly behind him. She is a subtle inspiration, a light breeze which blows softly in the twilight, pointing to the right direction of the way. She is that woman who gracefully and patiently waits for her husband to awaken, making him lovingly food every day. She is that woman who is constantly in prayer, living in compassion and acting with kindness with everyone and in every situation. She is not in contradiction with a strong woman, in fact, she is stronger and steadier than any screaming and pounding woman. For her strength lies in her wit, in her inner wisdom, in her forgiveness, in her vibration, in her prayer. She devotes time for herself in deep meditation, sometimes while still serving others. That is the fulfillment of her self as a woman. And that is the highest blessing we women can awaken. It does not mean that we are not strong, powerful entrepreneurs or global women, it is not in contradiction. The same way she is a warrior when giving birth, she is a warrior without having to be in the frontline of battle. We don’t have to choose between one or the other. What we do have to choose is to do it consciously, by choice and not by imposition.

As a woman, just know that your power is a subtle one, and your light will shine through your service for others. The more lights you can awaken, the more your prayer works. Without that you have to move an inch.

 

Those first three years…

20130720-223407.jpg

Being a mother is one of the greatest gifts I have ever come to experience. Life has a “before”, and an “after”, never ever will life be the same than after giving birth.

Building a strong foundation for my child is the most important thing in my life the first three years of his life (and beyond of course). Learning to listen to his cues, and being there for him to feel safe 24/7 is just one of the greatest sacrifices and blessings as a mother (my husband would also agree). It does mean that many opportunities in the professional life, in the ‘fun’ life, in the holiday life have to either be dropped or wait. I am very proud to say that I’m there for my child any time he needs me. This strong relationship and building of foundation starts with a strong and loving breastfeeding relationship. I can see already the wonderful results of breastfeeding my 2.2 yr old. Also, I know that the sacrifice I made of staying at home with him (and still for one more year at least) has helped me set the priorities in my life, and reassures me that I have indeed given 200% of me to him. I won’t regret any decision I made now, because I have had the opportunity to enjoy him to the max.
There are some mothers whose intuition points the same way. Yet leaving a job is not easy. Money wise and etc. so many fears, habits, comforts to confront. Yet I would say- trust your intuition and drop those fears. Money will come, and if you need to drop some other things, like belongings and such, it’s a big big energetic cleansing. After all, if you see the big picture, what are all those houses going to serve you after you leave this world? It’s the values, the goodness, the service you bring to others that will leave a living legacy of you. We spend so much time of our lives working our energies off to get the property so we are prisoners in our own homes full of loans. We miss the opportunity to spend those precious moments with our loved ones for a set of unbalanced priorities. Yes, having a roof and a place of your own is important, but never as important as to miss those moments with your children. Those first three years. It’s gold! It’s the most beautiful, pure diamonds, because those smiles, those jumps, those laughs, and those healing kisses will become their consciousness. That will stay forever with them. The house can be burnt or sold, but those healing kisses will resonate even then. When your time comes, you will depart in complete contentment and peace.

So yes, not all experiences in life will be beautiful. Most will be challenging. But when you build up your strength of heart, and your soul-intuition (intuition is very different than the voice of your ego-mind), you will live in the moment without judgement, in constant forgiveness and compassion, so that every challenge and accident will become the greatest learning and healing. And by the way, breastfeeding is one of the biggest healing opportunities we have as mothers- it is a once-in-a-lifetime chance to heal the destiny of our children, specially if they had a traumatic birth, and also to build that strong connection with their own infinite.

To finish this post, I want to share with you Yogi Bhajan’s Five Forgivenesses:

– forgive God that he separated you from himself and created you as a creature
– forgive your destiny that it is as it is
– forgive the distance and the environment which are always challenging and the cause and effect which are happening
– forgive your capacity, your ability, your duality and your divinity
– forgive yourself that you have to go through it. That is most important.

God-like parenting

This is probably the most important thing I have learnt from the master about parenting. Although he said it directly only a few times, this concept resonates within all of Yogiji’s teachings on parenting.

And it is actually a very simple idea, easy to remember, yet takes a lot of courage and practice to apply. I like to call it god-like parenting.

In your parenting, act like god. Talk to your children like god would talk to them, heave like god, dress like god, act like god, love like god, forgive like god, be compassionate like god, be humble like god, graceful, radiant and patient like god.

But what does that mean exactly? Well, to me god is the existence beyond any limitations. It is the limitless, infinite, liberated part of me (and of each and every one) that escapes all descriptions, all faults and flaws, in one word- all limits. In other woes, god is the experience of the infinite within. That vast source of ecstasy, of boundless love, strength, courage, and all qualities you find in the realm of the higher self. God, in a way, is the exponential potential you, your great potential expanded exponentially.

So to say that as a parent (or as a person really! In all your actions) you must be patient like god, it means that your patience must not be limited. This is easily brought to light many times having a nursing toddler who is tossing and turning trying to fight imminent sleep. Just remain patient when you feel your patience reaches a limit, just reach out for your god-like backpack of infinite patience. And believe me, it works.
And do the same with each and every quality you attach to the word god.
Do not believe me, just try it.
You will surprise yourself of how great, magnificent, kind and graceful you can be.
In humble service of the divine within all,
Sukhdev Kaur

20130505-135257.jpg

A few words on patience

My patience is actually over from day one since you were born. All this patience which I have, is actually not my patience but god’s inexhaustible patience, by Guru’s grace given to me to sustain you, and it is only through a god-like consciousness that I am able to sustain it. There is nothing else. Those nights when I feel I have run out of patience, my own limited patience which is already long time lost, I sense I am limited. But If I am able to reconnect and allow the flow of this ever infinite flow of god through me, and pray for that patience, and vibrate higher and higher vibrations, then everything is alright.
All is god’s will
That’s the guru’s gift