Töötuba: Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel (Gurujagat K-FR)

Teadlikud suhted peres ja lastekasvatusel.
Juhendab Gurujagat Kaur (Prantsusmaa)

23-24 jaanuar 2015
(in english below)

Harmooniline suhe pole mitte see, kus konflikte ei eksisteeri, vaid kus ettetulevad konfliktid LAHENDATAKSE.

Kuidas olla õigel kohal ning õiges rollis?
Kuidas mõista seda, mis minuga toimub?
Kuidas kuulata ilma reageerimata sellele, mida teised nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt väljendavad (KOGU KÄITUMINE ON SÕNUM)?
Kuidas käituda kaastundlikult, kuid samas kindlalt?
Kuidas rääkida nii, et teised mind kuuleksid?
Kuidas kuulata nii, et dialoog oleks efektiivne?

Leia õige autoriteetsuse tasand ilma autoritaarne olemata.

Süsteemne meetod annab võimaluse õppida väga palju kaunist ja kasulikku teadlike peresuhete kohta.

Avatud töötoa õhtud käivitavad Dharamsaalis Teadliku lapsevanemluse loengutesarja. Rohkem infot loengutesarja kohta SIIN

Kuupäev: 23-24. jaanuar 2015 kell 19:30-22:00
Koht: Dharamsaal, Kundalini jooga and Humanoloogia keskus. Liivalaia 11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Hind: Mõlemad õhtud 55 eur, üks õhtu 35 eur. Koos partneriga tulles on kahe osalustasu kokku 85 eurot.
Töötuba on inglise keeles ja kui vajalik tõlgetakse eesti keelde. 

Vajalik eelnev registreerimine!

Broneeri koht tasudes 20 eurot (mittetagastatav deposiit) Urban Dharma OÜ arvele EE461010220090076018 ja kirjuta email oma detailidega Sukhdev Kaurile:
sukhdevkaur@khalsa.com.
Ülejäänud osa palume tuua sularahas.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (Prantsusmaa) tutvus Kundalini joogaga 1975. aastal, elades Amsterdamis Euroopa ema-ashramis 11 aastat. Seal olles pühendus ta süvitsi Yogi Bhajani õpetuste uurimisele ja praktiseerimisele. Ta on ema neljale lapsele ja seeläbi puutunud kokku iidsete, kuid samal ajal modernsete, ayurveedalike emaks olemise õpetustega. Gurujagat on üle 25 aasta toetanud naisi, paare ja perekondi lapsevanemaks kasvamise teel. Lisaks on ta õppinud suhtlemispsühholoogiat, NLP-d, Vägivallatut suhtlemist ja pere-ning abielunõustamist, et rikastada oma oskusi holistilise terapeudi ja koolitajana. Täna soovib ta jagada oma väärtuslikke kogemusi Sinuga!

Rohkem infot: Sukhdev Kaur +37153731839

Family and Parenting Conscious Relations
With Gurujagat Kaur (France)

A harmonious relationship isn’t a relation without conflicts but a
relation where there are many RESOLVED conflicts

How to be in the right place and the right role
How to understand what happens in me
How to listen without reactivity to what to other says verbally and
non verbally (ALL BEHAVIOUR IS A MESSAGE)
How to be able to act consciously with empathy, but firmly
how to talk so other can hear me?
how to listen so dialogue be effective?

Find the right posture for an autority that isn’t autoritarian
So many beautiful things to learn about conscious relationship in
family using the systemic method

The open evening is the opening workshop for the Conscious Parenting Lecture Series at Dharamsaal. More information on the Lecture series HERE

Date: 23-24 january 2015 from 19:30-22:00
Place: Dharamsaal, Center for Kundalini yoga and Humanology. Liivalaia
11, Tallinn. www.dharamsaal.ee
Price: Both evenings 55 eur, one evening 35 eur. If you come with your partner for both you pay 85 eur (two evenings).

Previous Registration required!
Book your place by paying a non-deposit of 20 eur to the account Urban Dharma OÜ EE461010220090076018 and write an email with your details to sukhdevkaur@khalsa.com.  The remaining amount please bring in cash.

gurujagat_kaur_yoga_doulaGurujagat Kaur (France) came first across Kundalini Yoga in 1975 in
Amsterdam. She shared the yogic lifestyle in the European
Mother-Ashram for 11 years, studying and practicing the vast teachings of Yogi Bhajan. Giving birth to four children enabled her to put into practice the ancient yet modern ayurvedic maternity tradition. For over 25 years she has accompanied women, couples and families on this beautiful path to becoming parents. Courses in Human Relations, NLP, Non-Violent Communication and Family and Marital Counseling enhance her yogic background as a holistic trainer. Today, she wishes to share this treasure of knowledge and experiences with you.
.
More information: Sukhdev Kaur +372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com
www.dharamsaal.ee