Class with Shiv Charan Singh in Tallinn 4th november!

Staying true to the pulse of your soul
Kundalini yoga master class with Shiv Charan Singh (UK/PT)Yoga Kundalini Karam Kria Chavutti Massage
(Info Eesti keeles all pool)
Place: Wahe Guru Keskus (Niine 11, 2nd floor, Tallinn)
Price: 12 eur
Time: Monday 4th november 2013, 19:15 – 21:00
Open to all public!
Class will be taught in English language with translation into Estonian and Russian.
Shiv Charan Singh is a renowned teacher of Kundalini Yoga and Applied Numerology throughout the world since the early 80’s. He is the founding director of the Karam Kriya School and centre for Kundalini yoga in London and Portugal. Scottish by birth, he is an outstanding and authentic spiritual teacher. Karam Kriya means ‘action in spiritual awareness’. Shiv Charan is deeply committed to guiding students in their spiritual growth so they can bring spiritual awareness into their everyday lives and develop their full potential as human beings. He is a skilled counsellor, author of several books on human communication, the mystery of numbers and poetry. He runs training programmes throughout Europe, Russia, Middle East, Australia and Latin America.

Through the living word of the teachings he invites us to fully realise our spiritual potential as human beings without the renouncement of worldly things. Shiv Charan Singh is neither self seeking nor political in his teachings. He is entertaining and both charismatic and humble in the way he speaks. Following a degree in humanities, he has undertaken extensive training in counselling and therapeutic skills. He has worked intensively and successfully with people who have drug habits and severe emotional problems, and he offers profoundly transformative individual counselling. Above all, his warmth and compassion have generated a community spirit at the school which reaches out to the community regardless of age and background, and attracts people from all over the world.

We invite also those who are considering taking part in the Kundalini yoga teacher training next year.
Karam Kriya School events and trainings in Estonia: www.urbandharma.ee
Shiv Charan Singh events and trainings throughout the world: www.karamkriya.com.pt
More information:
Sukhdev Kaur

Enda hingele truuks jäämine

Kundalini jooga meistriklass koos Shiv Charan Singhiga (UK/Portugal)
Koht: Wahe Guru keskus, Niine 11, II korrus, Tallinn
Yoga Kundalini Karam Kria Chavutti Massage
Hind: 12 eurot
Aeg: Esmaspäev 4. nov 2013, 19:15 – 21:00
Sündmus on avatud kõigile!

Tund toimub inglise keeles eesti keele ning vene keele tõlkega Shiv Charan Singh on üle maailma tunnustatud Kundalini jooga ja Rakendusnumeroloogia õpetaja. Ta on Karam Kriya kooli ja keskuse looja nii Inglismaal kui ka Portugalis. Ta on pärit Šotimaalt ning oma õpetustes silmapaistev ja autentne. Karam Kriya tähendab tegutsemist spirituaalse teadlikkusega. Shiv Charan on õpetajana pühendunud õpilaste spirituaalse arengu toetamisele, et aidata meis välja tuua endas peituv potentsiaal. Ta on kogenud nõustaja, ja kirjutanud mitmeid raamatuid suhtlemise, numbrimaagia ning poeesia teemal. Ta viib läbi koolitusi kogu Euroopas, Venemaal, Kesk-Idas, Austraalias ja Ladina-Ameerikas.Läbi elavate õpetussõnade kutsub ta meid teostama oma spirituaalset potentsiaali ilma maise elu asjadest loobumata. Shiv Charan pole poliitiline ega ennastotsiv. Ta on oma sõnavõttudes humoorikas, karismaatiline ja alandlik ning pakub sügavalt transformeerivaid individuaalnõustamisi. Tal on kraad humanitaarteadustes ning ta on läbinud põhjaliku koolituse nõustamis- ja terapeudioskuste arendamise alal. Shiv Charan on intensiivselt ja edukalt töötanud inimestega, kellel on sõltuvusprobleeme ning tõsiseid emotsionaalseid raskusi. Kuid üle kõige on tema soojus ja kaastunne äratanud kogukonnatunde, mis ulatab abikäe ka väljaspoole, hoolimata inimeste vanusest või taustast, ning tõmbab ligi inimesi üle kogu maailma.

Tundi on ka teretulnud need kes mõtlevad Kundalini jooga õpetajate koolitusele sisse astuda.
Karam Kriya Kooli sündmused ja koolitused Eestis: www.urbandharma.ee
Shiv Charan Singhi sündmused ja koolitused üle maailma:www.karamkriya.com.ptLisainfo:
Sukhdev Kaur
+372 53731839
sukhdevkaur@khalsa.com

One thought on “Class with Shiv Charan Singh in Tallinn 4th november!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s